Zotify

Otázku financí určitě nelze brát na lehkou váhu. Ten, kdo je nemá k dispozici, je totiž permanentně v ohrožení, že nebude za něco schopen zaplatit.

Jaké známe druhy izolačních materiálů

Bariéra proti hluku

Jeden z hlavních důvodů, proč izolovat interiér bytu a domu. Působení hluku je totiž jeden ze stresových faktorů, který výrazně ovlivňuje lidskou psychiku a potažmo pracovní výkonnost. V hlučném prostředí neprobíhá regenerace, není možné se odreagovat, vysadit, odpočívat. Nejčastěji se pro tyto účely používá buď kročejová podlahová výstelka, anebo stropní či nástěnná speciální tzv. měkká pěna. Nepropustí až 40 dB hluku, což je běžný venkovní městský ruch.
polystyren na domě.jpg

Hydroizolační vrstva

Samotný název napovídá, že jde o zábranu vůči působení vody a vlhkosti. Statistické údaje potvrzují, že problémy s vlhkostí v bytě řeší zhruba každá pátá rodina. Většinou jde o rekreační přízemní nepodsklepené nebo částečně podsklepené objekty, přízemní a suterénní byty. Základem je izolovat zdivo od okolního terénu tekutou lepenkou, nopovou fólií, kombinací tmelů a lepidel s těsnícími pásy. Na trhu je dostupných několik desítek typů a vždy se doporučuje konzultace s odborníky.
bílý polystyren.jpg

Ochrana proti radonu

Na některých místech proniká mírná radioaktivita z podkladové vrstvy do základové desky. Pro tyto účely se využívá speciální technologie asfaltových desek nebo pásů s vnitřní kovovou bariérou. Záleží vždy na intenzitě radioaktivního záření, v některých případech se nasadí pouze stříkaná pěna v kombinaci s bentonitem.

Prostorové omezení

Izolaci lze použít i jako způsob, jak přepažit technické nebo obytné místnosti, případně zabezpečit dostatek soukromí. Poměrně často se tímto způsobem řeší uzavření lodžií či balkonů prosklenou kovovou konstrukcí.
lešení u domu.jpg

Izolace tepelná

Nejčastější aplikace izolačních materiálů , kde důvodem je úspora energie na vytápění. Zároveň působí jako bariéra vůči působení tepla z venkovního prostředí v letních měsících. Tu lze realizovat buď ve formě minerální vaty, ekologickým materiálem – konopím, foukanou izolací minerální vlny, polystyrenu nebo celulózy, polystyrenovým obkladem fasád, anebo stříkanou izolační vrstvou PUR pěny.


Category Nezařazené